Integraal PGB

Op deze site vindt u informatie over de pilot integraal persoonsgebonden budget in de gemeenten Delft en Woerden.

Nieuws

Interview wethouder Yolan Koster en projectleider Rudy Bonnet over voortgang pilots mei 2017

https://bureaudehelling.nl/artikel/het-i-pgb-een-guerrilla-tegen-systeemterreur

Artikel IPGB in Binnenlands Bestuur

De gemeenten Delft en Woerden hebben sinds eind 2015 van het Ministerie van VWS de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal PGB. Dat betekent een nog voortvarender aanpak van de decentralisatie van ondersteuningstaken. Deze gemeenten willen een verbinding leggen tussen de versplinterde regelingen en financieringsstromingen. Zo krijgen bewoners meer keuzevrijheid en autonomie, met […]