Integraal PGB

Op deze site vindt u informatie over de pilot integraal persoonsgebonden budget in de gemeenten Delft en Woerden.

Nieuws

Per Saldo heeft in het licht van de verkiezingen aan politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is ten aanzien van het I-PGB.

Pleidooi van Per Saldo:  Wij pleiten voor een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget, in de breedste zin des woords; een onafhankelijke indicatiestelling, die een maatwerkindicatie oplevert en die wordt omgezet in een geldbedrag. Daarmee kan men zorg inkopen en kiezen uit gecontracteerde zorg met (wellicht) iets meer waarborgen omtrent kwaliteit, ongecontracteerde zorg (die […]

Artikel Zorgvisie; Verlost van bureaucratie

Keuzevrijheid en eigen regie zonder loodzware administratieve lasten. Dat biedt het integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). Om de pilot in twee gemeenten van de grond te krijgen, was wel een tijdelijke AMvB nodig.  Lees verder in het artikel: Artikel Zorgvisie

Nieuwsbrief winter 2016

Nieuwsbrief 8:   IPGB nieuwsbrief 8, winter 2016