Integraal PGB

Op deze site vindt u informatie over de pilot integraal persoonsgebonden budget in de gemeenten Delft en Woerden.

Nieuws

Nieuwsbrief zomer 2016 online

Nieuwsbrief 7 staat nu online: IPGB nieuwsbrief 7, zomer 2016

Artikel IPGB in nieuwsbrief AVI

In oktober organiseerde¬† Avi (Aandacht voor Iedereen) een rondetafelgesprek over het iPGB. Dit gesprek ging over de voordelen van een iPGB en over het invoeren ervan op lokaal niveau. Het doel van de bijeenkomst was om belangenbehartigers, Wmo-raadsleden en gemeenten te inspireren om het onderwerp integraal-PGB op de lokale agenda te zetten. Over het gesprek […]

Nieuwsbrief oktober online

De nieuwsbrief van oktober staat nu online:  IPGB nieuwsbrief 6, oktober 2015 Hierin leest u onder andere over de voortgang van de pilot en de landelijke aandacht voor het IPGB.