Integraal PGB

Op deze site vindt u informatie over de pilot integraal persoonsgebonden budget in de gemeenten Delft en Woerden.

Nieuws

Artikel Zorgvisie; Verlost van bureaucratie

Keuzevrijheid en eigen regie zonder loodzware administratieve lasten. Dat biedt het integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). Om de pilot in twee gemeenten van de grond te krijgen, was wel een tijdelijke AMvB nodig.  Lees verder in het artikel: Artikel Zorgvisie

Nieuwsbrief winter 2016

Nieuwsbrief 8:   IPGB nieuwsbrief 8, winter 2016

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal pgb

Met de onlangs van kracht geworden Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) met betrekking tot het uitvoeren van een integraal PGB verruimt de regering voor de gemeenten Delft en Woerden tijdelijk de mogelijkheden om te experimenteren met het pgb. De AMVB maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, […]