Artikel IPGB in nieuwsbrief AVI

Avi (Aandacht voor Iedereen) organiseerde een rondetafelgesprek over het iPGB. Dit gesprek ging over de voordelen van een iPGB en over het invoeren ervan op lokaal niveau. Het doel van de bijeenkomst was om belangenbehartigers, Wmo-raadsleden en gemeenten te inspireren om het onderwerp integraal-PGB op de lokale agenda te zetten.

Over het gesprek is een artikel verschenen in het Wmo magazine.  Het artikel is te lezen op de website van AVI via deze link.