Memo bevindingen interviews deelnemers I-PGB + Q&A

TNO heeft in  opdracht van de pilot interviews afgenomen onder de deelnemers. De bevindingen hiervan zijn in een memo geplaatst. Deze bevindingen zijn tevens gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor de de deelnemers van het i-pgb.  De vragen en antwoorden van de bijeenkomst  zijn toegevoegd aan de memo.

De memo kunt u hier vinden:
Memo bevindingen interviews deelnemers I-PGB + Q & A