Informatiebijeenkomsten pilot i-pgb voor inwoners Delft

Het pilotteam organiseert in de maanden mei en juni een informatiebijeenkomst over de proefperiode (pilot) met het integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) voor inwoners met autisme uit Delft. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest bij een informatiebijeenkomst aanwezig te zijn en bent u wel geïnteresseerd in wat een i-pgb voor u of uw gezin/huishouden […]

Informatiebijeenkomst 22 april Woerden geannuleerd

De informatiebijeenkomst in Woerden van 22 april is geannuleerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Boeij (lid pilotteam vanuit de gemeente Woerden); -E-mail: boeij.l@woerden.nl -Telefoon: 06-20094926

Pilot integraal pgb start op 1 januari 2016

De startdatum van de pilot integraal pgb in Delft en Woerden is verplaatst van 1 juli 2015 naar 1 januari 2016. Door deze verplaatsing is er de noodzakelijke tijd om samen met ministeries een Algemene Maatregel van Bestuur op te stellen, waardoor de innovaties van het integraal pgb volledig kunnen worden gerealiseerd. Bovendien is er […]

Interview RLP TV – pilot IPGB.

Interview van RPL TV met wethouder Yolan Koster (Woerden) en Laura Damiaans (lid pilot-team IPGB) over de pilot Integraal PGB. Onderdeel van een gesprek over de veranderingen in de zorg en de aparte rol die de gemeente Woerden speelt t.o.v. andere gemeenten. Het hele gesprek is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=y3JGBPyfc2o

Bijeenkomst met inwoners Woerden: ‘bouwen’ i-pgb

In de afgelopen weken hebben we samen met inwoners geïnventariseerd welke positieve ervaringen zij hebben met de huidige pgb’s c.q. ondersteuning, welke knelpunten zij hierin ervaren en hoe het i-pgb vorm gegeven moet worden wil het voor elke inwoner ideaal c.q. passend in ieders specifieke situatie zijn. Aan de hand van deze inventarisatie gaan we samen het i-pgb inhoudelijk vorm geven […]

Bijeenkomst met inwoners Delft: ‘bouwen’ i-pgb

In de afgelopen weken hebben we samen met inwoners geïnventariseerd welke positieve ervaringen zij hebben met de huidige pgb’s c.q. ondersteuning, welke knelpunten zij hierin ervaren en hoe het i-pgb vorm gegeven moet worden wil het voor elke inwoner ideaal c.q. passend in ieders specifieke situatie zijn. Aan de hand van deze inventarisatie gaan we samen het i-pgb inhoudelijk vorm geven […]

Informatiebijeenkomst pilot i-pgb voor inwoners Delft

Het pilotteam organiseert in de maanden maart en april een informatiebijeenkomst over de proefperiode (pilot) met het integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) voor inwoners met autisme uit Delft. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest bij een informatiebijeenkomst aanwezig te zijn en bent u wel geïnteresseerd in wat een i-pgb voor u of uw gezin/huishouden kan betekenen? U bent van harte […]

Informatiebijeenkomst pilot i-pgb voor inwoners Woerden

Het pilotteam organiseert in maart en april een informatiebijeenkomst over de proefperiode (pilot) met het integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) voor inwoners uit Woerden. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest bij een informatiebijeenkomst aanwezig te zijn en bent u wel geïnteresseerd in wat een i-pgb voor u of uw gezin/huishouden kan betekenen? U bent van harte welkom op een van […]

Eerste bijeenkomst voorbereidingsfase pilot i-pgb Woerden

Op 9 februari a.s. vindt de eerste bijeenkomst voor Woerden plaats in het kader van de voorbereidingsfase pilot i-pgb. Tijdens deze bijeenkomst inventariseren we samen met inwoners en/of hun vertegenwoordigers wat zij goed vinden aan hun pgb(s) en wat zeker behouden moet blijven in het i-pgb. Ook inventariseren we de knelpunten waar zij in het dagelijks leven tegen […]

Eerste bijeenkomst voorbereidingsfase pilot i-pgb Delft

Op 2 februari a.s. vindt de eerste bijeenkomst voor Delft plaats in het kader van de voorbereidingsfase pilot i-pgb. Tijdens deze bijeenkomst inventariseren we samen met inwoners (met autisme) en/of hun vertegenwoordigers wat zij goed vinden aan hun pgb(s) en wat zeker behouden moet blijven in het i-pgb. Ook inventariseren we de knelpunten waar zij in […]