Nieuwsbrief winter 2016

Nieuwsbrief 8:   IPGB nieuwsbrief 8, winter 2016

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal pgb

Met de onlangs van kracht geworden Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) met betrekking tot het uitvoeren van een integraal PGB verruimt de regering voor de gemeenten Delft en Woerden tijdelijk de mogelijkheden om te experimenteren met het pgb. De AMVB maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, […]

Memo bevindingen interviews deelnemers I-PGB + Q&A

TNO heeft in  opdracht van de pilot interviews afgenomen onder de deelnemers. De bevindingen hiervan zijn in een memo geplaatst. Deze bevindingen zijn tevens gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor de de deelnemers van het i-pgb.  De vragen en antwoorden van de bijeenkomst  zijn toegevoegd aan de memo. De memo kunt u hier vinden: Memo bevindingen […]

Nieuwsbrief zomer 2016

Nieuwsbrief 7: IPGB nieuwsbrief 7, zomer 2016