Interview wethouder Yolan Koster en projectleider Rudy Bonnet over voortgang pilots mei 2017

https://bureaudehelling.nl/artikel/het-i-pgb-een-guerrilla-tegen-systeemterreur

Artikel IPGB in Binnenlands Bestuur

De gemeenten Delft en Woerden hebben sinds eind 2015 van het Ministerie van VWS de ruimte gekregen om te experimenteren met een integraal PGB. Dat betekent een nog voortvarender aanpak van de decentralisatie van ondersteuningstaken. Deze gemeenten willen een verbinding leggen tussen de versplinterde regelingen en financieringsstromingen. Zo krijgen bewoners meer keuzevrijheid en autonomie, met […]

Per Saldo heeft in het licht van de verkiezingen aan politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is ten aanzien van het I-PGB.

Pleidooi van Per Saldo:  Wij pleiten voor een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget, in de breedste zin des woords; een onafhankelijke indicatiestelling, die een maatwerkindicatie oplevert en die wordt omgezet in een geldbedrag. Daarmee kan men zorg inkopen en kiezen uit gecontracteerde zorg met (wellicht) iets meer waarborgen omtrent kwaliteit, ongecontracteerde zorg (die […]

Artikel Zorgvisie; Verlost van bureaucratie

Keuzevrijheid en eigen regie zonder loodzware administratieve lasten. Dat biedt het integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). Om de pilot in twee gemeenten van de grond te krijgen, was wel een tijdelijke AMvB nodig.  Lees verder in het artikel: Artikel Zorgvisie