In de gemeente Delft is een pilot integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) gestart voor inwoners met autisme.

Meer informatie:

Algemene Informatie
Wat is een i-pgb?
i-pgb: een voorbeeld
Kan ik deelnemen?
Activiteitenkalender
Documenten
Overige Documenten
Contact