Een voorbeeld per 1 januari 2015
Met ingang van 1 januari 2015 bestaan er vier verschillende pgb’s:
– Pgb Wmo
– Pgb Jeugdhulp
– Pgb Zorgverzekeringswet
– Pgb Wet langdurige zorg

Karin heeft een dochter (Ilse) met autisme. Ilse volgt onderwijs op een reguliere basisschool. Ze heeft zowel thuis als op school extra begeleiding nodig. Ook maakt zij gebruik van vervoer van en naar school. Karin wil graag dat één persoon haar dochter op alle vlakken begeleidt: thuis, op school en voor haar vervoer. Van steeds wisselende mensen om haar heen wordt Ilse heel onrustig.

Per 1 januari 2015 ziet de situatie voor Karin en Ilse er als volgt uit:
De begeleiding op school wordt i.h.k.v. het passend onderwijs door school geregeld. Karin kan hier weinig invloed op uitoefenen. Het vervoer van en naar school wordt geregeld door de gemeente middels zorg in natura (ZIN), dus ook hier kan Karin weinig invloed op uitoefenen. Voor de begeleiding thuis kan Karin een pgb aanvragen bij  de gemeente (Jeugdwet) en daarmee zelf de ondersteuning inkopen.

Doordat de ondersteuning van mensen met een ondersteuningsbehoefte in verschillende wetten geregeld is, krijgt Ilse toch te maken met verschillende ondersteuners. Geen ideale situatie.

Hetzelfde voorbeeld in de pilot
Karin neemt deel aan de pilot i-pgb. Samen met haar man schrijft zij een ondersteuningsplan voor Ilse.

In dit plan beschrijft zij welke ondersteuning Ilse wanneer en waar nodig heeft. Ook geeft zij aan door wie zij de ondersteuning wil laten uitvoeren. Karin kiest voor één en dezelfde begeleider om haar dochter op alle vlakken te ondersteunen: thuis, op school en voor haar vervoer. In overleg met school, die haar medewerking heeft toegezegd aan de pilot, is besloten op welke momenten en voor welke onderdelen de persoonlijke begeleider Ilse op school ondersteunt.

Op deze manier ontstaat een situatie waarin Ilse het best kan gedijen en welke aansluit bij de wensen van Karin.

Het door Karin en haar man geschreven ondersteuningsplan sturen zij op naar de gemeente Delft. Inzake deskundige medewerkers van de toegang Jeugd beoordelen, in gesprek met Karin en haar man,  het ondersteuningsplan. Daarna wordt hen één budget -het i-pgb- toegekend. Hiermee kan Karin alle ondersteuning die beschreven staat in het ondersteuningsplan inkopen bij de ondersteuner die zij zelf kiest. Bovendien geldt het ondersteuningsplan als toegang tot die ondersteuning. Dit betekent dat Ilse geen ingewikkelde (her)indicatieprocedures hoeft te doorlopen.